Fuvarbiztosítás

Fuvarbiztosítás, CMR biztosítás, BÁF

A nemzetközi és a hazai kereskedelemben a biztonságos áruszállításhoz a “fuvarbiztosítások” megkötése elengedhetetlen feltétel. Ezen biztosítások a fuvarozóknak nyújtanak biztonságot, illetve különböző engedélyek, jogosítványok kiváltásához elengedhetetlenek.

A vállalatokra, vállalkozásokra leselkednek olyan veszélyek is, amelyekre a klasszikus, általános vagyonbiztosítási módozatok nem nyújtanak megfelelő fedezetet.

CMR biztosítás
Nemzetközi fuvarozói tevékenység során a fuvarozót komoly felelősség terheli, amíg a rá bízott árut vagy eszközöket eljuttatja a címzettnek. Biztosításunk az áru átvétele és a címzettnek való átadása közötti időszakra jelent védelmet a fuvarozók számára.

BÁF, vagyis a belföldi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás
A BÁF ajánlott mindazoknak a fuvarozóknak, akik belföldön fuvarozási szerződés alapján végzik tevékenységüket. A biztosítás értelmében a biztosító vállalja a kártérítési kötelezettséget a fuvarozó helyett akkor, ha a fuvarozott áruban sérülés keletkezne, vagy elveszne az. A szerződésben igény szerint lehet káreseményenkénti, vagy éves kárlimitek mértékéig történő térítést megfogalmazni.

Kinek ajánljuk?

Fuvarozóknak, akik nemzetközi fuvarozást is végeznek.

Mire vonatkozik a biztosítás?

Az áru részleges vagy teljes elveszésére, valamint az áru megsérülésére, ha a biztosított a CMR Egyezmény alapján kártérítési felelősséggel tartozik. (CMR-egyezmény a “Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről” szóló egyezmény. Az egyezmény minden olyan – az áruknak közúton díj ellenében történő szállítására szóló – szerződésre érvényes, amelyeknél az áru átvételének helye, illetve a kiszolgáltatásra megjelölt hely két különböző állam területén van, és ezek közül az egyik állam a CMR Egyezmény szerződője).

Vegye fel velünk a kapcsolatot, s kérjen ajánlatot akár online.Vélemény, hozzászólás?