MUNKÁLTATÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

munkáltatói felelősségbiztosítás keretében a biztosító – a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint – fedezetet nyújt azokra a kártérítési követelésekre, amelyeket a biztosítottal munkaviszonyban (szövetkezeti tagsági jogviszonyban) álló személyek munkabalesete miatt és címén a biztosítottal szemben támasztanak, és amelyekért a magyar jog szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

Fedezetet nyújt a biztosítás a biztosítottal munkaviszonyban álló személyek munkabalesete miatt a biztosítottal szemben támasztott társadalombiztosítási megtérítési követelésekre is.

A szerződésben foglalt mértékig – megtéríti az Önt képviselő ügyvéd munkadíját és készkiadásait, továbbá a káresemény összegszerűségének megállapítása – a biztosító előzetes jóváhagyásával – felkért szakértő költségét. Jóval olcsóbb megoldás, mint esetleg perre menni, és milliós nagyságrendű kártérítést kifizetni a cég költségére.

 

Kizárások a kockázatviselés köréből:

A munkáltatói felelősségbiztosítás nem fedezi a foglalkozási megbetegedésből eredő, valamint a foglalkozási megbetegedésnek nem minősülő, de munkahelyi, munkaköri ártalom miatt támasztott kártérítési igényeket.

A biztosító megtérítési igénye:

A legtöbb biztosítási szerződés szerint súlyosan gondatlan károkozásnak minősül, így a biztosító a kifizetett kártérítési összeg megtérítését követelheti a biztosítottól, ha:

  • a baleset ugyanazon munkavédelmi szabály be nem tartása miatt következett be ismételten
  • a bíróság határozatának megállapítása szerint a baleset a munkavédelmi szabályok súlyosan gondatlan megsértése miatt következett be
  • a munkaügyi felügyelőség munkavédelmi szabálysértés elkövetése miatt a munkáltatót nagyobb pénzbírsággal sújtja (ez általában az 1 000 000 forintot meghaladó pénzbírság

Példák:

  1. Növényvédő szereket árusító munkavállaló az egyik vevő kiszolgálásakor véletlenül a pult alatt kifolyt növényvédő szerekbe nyúlt. Másnapra a mérgezés súlyos tünetei alakultak ki nála. Ebben az esetben a munkáltatónak kell helytállnia, kivéve ha munkáltatói felelősségbiztosítással rendelkezik.
  2. A munkavállaló a munkahelyén elcsúszik a frissen felmosott folyóson, csuklótörést szenved. Ebben az esetben is a munkáltatónak kell helytállnia, kivéve ha munkáltatói felelősségbiztosítással rendelkezik.


Vélemény, hozzászólás?